Монтаж на водомери

  • Комплексна услуга нов водомер:  включва демонтаж на стария водомер, доставка и монтаж на нов водомер с възможност за дистанционно отчитане, пломбиране и узаконяване). Монтираните водомери са с 5 /пет/ години гаранция;
  • Комплексна услуга нов водомер по избор на клиента: включва демонтаж на стария водомер, доставка и монтаж на нов водомер с възможност за дистанционно отчитане по избор на клиента, пломбиране и узаконяване). Монтираните водомери са с 5 /пет/ години гаранция;
  • Изграждане на система за дистанционно отчитане: включва доставка, монтаж и програмиране на радио модул и водомер за дистанционно отчитане, пломбиране и узаконяване). Монтираните водомери са с 5 /пет/ години гаранция;
  • Комплексна услуга проверка на водомер: включва демонтаж, лабораторна проверка, монтаж, пломбиране и узаконяване на водомер);
  • Метрологична проверка на водомер: включва лабораторна проверка и издаване на безплатно свидетелство);
  • Услуга пломбиране и узаконяване: включва пломбиране и служебно предаване на необходимите документи в Софийска вода и Топлофикация София);
  • Монтаж и пломбиране на водомер, собственост на клиента
  • Изграждане на водомерен възел
  • Смяна на спирателен кран
  • Изграждане на водомерен възел със спирателен кран